Thaikieli - Numerot

Numeroiden harjoittelu

Valmiit harjoitukset

Kaikki
0 - 9

Omavalintainen harjoittelu

Vaihtoehtojen määrä:

Harjoiteltavat numerot:
-

Thaikielen numerot

Numeron merkki ~ Numeron ääntäminen = Numeron käännös
~ suun = 0
~ nyng = 1
~ soong = 2
~ saam = 3
~ sii = 4
~ haa = 5
~ hok = 6
~ tset = 7
~ päät = 8
~ kaou = 9
๑๐ ~ sip = 10
๑๑ ~ sip-et = 11
๑๒ ~ sipsoong = 12
๑๓ ~ sipsaam = 13
๑๔ ~ sipsii = 14
๑๕ ~ siphaa = 15
๑๖ ~ siphok = 16
๑๗ ~ siptset = 17
๑๘ ~ sippäät = 18
๑๙ ~ sipkau = 19
๒๐ ~ jiisip = 20
๒๑ ~ jiisip-et = 21
๑๐๐ ~ nyng-roi = 100
๑๐๐๐ ~ nyngpan = 1000
๑๐๐๐๐ ~ nyngmyyn = 10000
๑๐๐๐๐๐ ~ nyngsään = 100000
๑๐๐๐๐๐๐ ~ nynglaan = 1000000